JAN 20
JAN 28
MÁRC 09
09
MÁRC
2020
Áldást adok rátok!
Az Istentől jövő különleges áldások átélői, megtapasztalói vagyunk a téli gyülekezeti evangélizációinkon. Az elmúlt hét folyamán is volt több ilyen alkalom. Isten kegyelméből különleges áldásokat élhettünk át az Ottományi Cigánygyülekezet által szervezett evangélizációs estéken.
Egész héten nagy érdeklődés volt, vasárnap este pedig a falu kultúrházában minden talpalatnyi helyet elfoglaltak az érdeklődők. Rengeteg, Isten igéje után vágyakozó ember jött el az alkalomra. Gál Győző lelkipásztor testvér jó házigazdaként vezette az alkalmat, Dan László testvér pedig Isten igéjét hirdette a megjelentek felé. A zenei szolgálattevők, valamint a bizonyságtevők őszinte, szívhez szóló szolgálatai tették még igazán áldottá az alkalmat.
Istentiszteletünk végén a Jézus Krisztus követésére szóló meghívásra sokan válaszoltak igennel.

Mindenért egyedül Istené a dicsőség!